Numer wpisu:4506

Data wpisu:04/12/2013

Data wydania wyroku:02/20/2013

Sygnatura akt:

Nazwa i siedziba sądu:

Oznaczenie powoda:

Oznaczenie pozwanego:

Postanowienie uznane za niedozwolone:W zaiąku z uchyleniem wyroku postanowienie usunięto z Rejestru postanowień uznanych za niedozwolone.

Branża:


Powrót