Numer wpisu:4683

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:02/20/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3533/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Uczciwej Konkurencji Pomiędzy Przedsiębiorstwami Clarity w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Wojciech Kuc

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie reklamacje będą uwzględniane tylko i wyłącznie z Protokołem Szkody wymaganym przez Pocztę Polską i firmy kurierskie"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót