Numer wpisu:4505

Data wpisu:04/12/2013

Data wydania wyroku:12/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5946/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Ostmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrzeszowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku przerwy w dostępie do usługi nie wynikającej z winy użytkownika, a trwającej dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, przysługuje obniżenie opłaty o 1/30 opłaty miesięcznej za każdą pełną dobę między zgłoszeniem a usunięciem awarii"

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót