Numer wpisu:1643

Data wpisu:07/01/2009

Data wydania wyroku:03/24/2009

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 322/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Barbara Sudnik - Hryniewicz

Oznaczenie pozwanego:Integer S.A. we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Kupujący zobowiązuje się ponieść koszty związane z administracją i eksploatacją budynku oraz koszty administracji i utrzymania urządzeń wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej (…) w wysokości proporcjonalnej do udziału Kupującego w nieruchomości wspólnej, zgodnie z ustawą o własności lokalu."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót