Numer wpisu:4668

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:12/28/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1687/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Marek Żurek

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót