Numer wpisu:5774

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:06/04/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 14081/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Olga Hyży, Aneta Czapska, Daniel Kadłubowski, Joanna Kadłubowska, Tomasz Kadłubowski, Danuta Siwecka, Krzysztof Siwecki, Anna Siwecka, Maciej Nowakowski, Halina Kuczkowska, Arkadiusz Kuczkowski, Danuta Kwiecień, Robert Rusnak, Grażyna Twardoch-Solińska

Oznaczenie pozwanego:Jarosław Gubała - F.H.U. Gubex w Myśleniacach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót