Numer wpisu:2630

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:08/24/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2962/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Paulina Beinas - Biuro Podróży "Filoktitis"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie trwania imprezy, zarówno przez siebie jak i pozostałe osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką i zobowiązany jest pokryć szkody na miejscu jej powstania"

Branża:Turystyka


Powrót