Numer wpisu:4585

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:01/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3812/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Beata Kuć-Koziołek

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. (...) Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót