Numer wpisu:2802

Data wpisu:02/22/2012

Data wydania wyroku:08/12/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2360/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Bank Spółdzielczy w Szubinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"(...) oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie."

Branża:Usługi bankowe


Powrót