Numer wpisu:4508

Data wpisu:04/17/2013

Data wydania wyroku:01/09/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 150/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Michał Szczechura

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Podstawą reklamacji u Przewoźnika jest stwierdzenie uszkodzenia przy kurierze dostarczającym przesyłkę"

Branża:Inne usługi


Powrót