Numer wpisu:3068

Data wpisu:04/17/2012

Data wydania wyroku:01/23/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 977/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia" S.A. z siedzibą w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót