Numer wpisu:4567

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:03/06/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3765/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Czarnek

Oznaczenie pozwanego:Leszek Stoiński -CZESCIDOAMERYKANOW.PL

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku wady jawnej, którą możesz zauważyć od razu po otrzymaniu towaru, powinieneś zgłosić ten fakt pisząc e-mail na adres biuro@czescidoamerykanow.pl nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Za wady zgłoszone w późniejszym terminie nie odpowiadamy"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót