Numer wpisu:2474

Data wpisu:08/08/2011

Data wydania wyroku:03/30/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 124/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółka Mieszkaniowa Salwator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:§ 4 pkt 1 Przedwstępnej umowy sprzedaży "strony uzgadniają, że ostateczny metraż lokalu mieszkalnego oraz montaż balkonów, tarasów, loggi i piwnic zostanie ustalony na podstawie tych powierzchni zgodnie z obowiązującą PN (z udziałem inwestora) po ich wybudowaniu (możliwość różnicy +/- 5%) i będzie on stanowił podstawę obliczenia ostatecznej ceny za lokal mieszkalny, której rozliczenie powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty sporządzenia i doręczenia obmiaru w/w składników lokalu mieszkalnego"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2010 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 124/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót