Numer wpisu:6330

Data wpisu:03/11/2016

Data wydania wyroku:07/12/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 8640/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Halszki 28 Wawel Service spółka z o.o., spółka komandytowo-akcyjna w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strona kupująca oświadcza, że: (...) 5) w przypadku watpliwości, co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa - jego treść należy interpretować rozszerzająco"

Uwagi:Na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 lipca 2013 r. sygn. akt XVII AmC 8640/12 Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygnatura akt VI ACa 1793/13 oddala apelację.

Branża:Nieruchomości


Powrót