Numer wpisu:1577

Data wpisu:03/25/2009

Data wydania wyroku:12/19/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 95/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Bank BPH S.A. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wydanie opinii bankowej o kredycie na żądanie klienta każdorazowo 250 zł."

Branża:Usługi bankowe

Wyrok:

Powrót