Numer wpisu:5319

Data wpisu:10/15/2013

Data wydania wyroku:07/29/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9752/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Bernardyna Kaźmierczak - "Biuro Obrotu Nieruchomościami Bernardyna Kaźmierczak"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, pomimo przedstawienia mu przez pośrednika kontrahenta gotowego kupić nieruchomość opisaną w par. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi odszkodowanie w wysokości ustalonej prowizji"

Branża:Nieruchomości


Powrót