Numer wpisu:4681

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:05/22/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2718/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Maria Słabińska

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia w wysokości 2% ceny sprzedaży (słownie: dwa procent) + 23% VAT"

Branża:Inne usługi


Powrót