Numer wpisu:4775

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:01/21/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3923/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "EXECUTIO IURIS" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Piotr Kryściński - Firma Handlowo - Usługowa "SPEC" Piotr Kryściński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Właściciel sklepu internetowego Centrum Ogrzewania zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników. Odwiedzający naszą witrynę użytkownik akceptuje aktualne postanowienia Regulaminu, powinien zatem co jakiś czas sprawdzać Regulamin"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót