Numer wpisu:2264

Data wpisu:04/11/2011

Data wydania wyroku:01/05/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3175/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Biuro Podróży IwTravel Iwona Kochańska, Iwona Machera Sp. k. z siedzibą w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Biuro nie będzie dokonywało zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wcześniej lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta lub gdy klient dobrowolnie z nich zrezygnował"

Branża:Turystyka


Powrót