Numer wpisu:6422

Data wpisu:05/06/2016

Data wydania wyroku:01/21/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 2623/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Marek Strugała

Oznaczenie pozwanego:Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Za odpowiednie zabezpieczenie statku na otwartej przestrzeni uważa się umocowanie go na linie cumowniczej o średnicy wynoszącej co najmniej 8 mm i uzależnionej od wielkości łodzi do trwałego słupka, zaczepy na przystani lub też innego stałego punktu dróg wodnych; umocowanie powinno być zamkniete na kłódkę zapadkową lub inny tego typu zamek"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót