Numer wpisu:3937

Data wpisu:11/09/2012

Data wydania wyroku:08/02/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1051/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:ELLIGO GROUP Kroll, Wićko spółka jawna w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelka korespondencja wysłana na adres podany przez Zamawiającego, uznawana będzie za dostarczoną"

Branża:Nieruchomości


Powrót