Numer wpisu:4446

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:02/20/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3557/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Mount spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Mount sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót