Numer wpisu:4529

Data wpisu:04/23/2013

Data wydania wyroku:02/08/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2525/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Firmy zajmującej się dostarczaniem nagród jak również opóźnienia lub niedoręczenia nagrody"

Branża:Inne usługi


Powrót