Numer wpisu:4659

Data wpisu:05/20/2013

Data wydania wyroku:03/26/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2128/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"Keratronik" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Keratronik nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do danych Abonenta przez osoby trzecie, dysponujące loginem Abonenta"

Branża:Inne usługi


Powrót