Numer wpisu:5795

Data wpisu:08/27/2014

Data wydania wyroku:03/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3751/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Jarosław Dziemian - PW Jard w Białymstoku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"PW Jard zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Karta Stałego Klienta w każdym momencie"

Branża:Inne usługi


Powrót