Numer wpisu:2636

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:08/24/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2674/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Marzena Tabor - Agencja Turystyczna "Erbus"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Agencja Turystyczna "Erbus" zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników"

Branża:Turystyka


Powrót