Numer wpisu:1541

Data wpisu:11/27/2008

Data wydania wyroku:11/12/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 108/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "KRAKBUD" Sp. z o. o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Sprzedający zobowiązuje się zakończyć budowę do 31.12.2007 r. Termin ten może ulec zmianie tylko wskutek okoliczności zewnętrznych, na które Sprzedający nie miał wpływu”.

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót