Numer wpisu:3760

Data wpisu:10/01/2012

Data wydania wyroku:07/02/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2863/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Spółka Mieszkaniowa "Salwator" w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony ustalają, że zawiadomienia wysłane na adres Kupującego podane w niniejszej umowie są skutecznie doręczone"

Branża:Nieruchomości


Powrót