Numer wpisu:4766

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:03/26/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4414/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (...) przerwania (...) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczą (...)"

Branża:Inne usługi


Powrót