Numer wpisu:2162

Data wpisu:02/04/2011

Data wydania wyroku:09/16/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 350/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Robert Rafał

Oznaczenie pozwanego:ORCO Property sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Przyrzeczona Umowa Sprzedaży zostanie zawarta w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od daty uzyskania przez Orco ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, pozwalającego na użytkowanie całego Budynku lub ukończenia prac związanych ze Standardem Wykończenia lub Opcją Wykończenia (jeśli jest wykorzystywana), w zależności od tego, co nastąpi później"

Branża:Nieruchomości


Powrót