Numer wpisu:3759

Data wpisu:10/01/2012

Data wydania wyroku:05/14/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3792/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:SEMEKO Grupa Inwestycyjna sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zmiany obowiązującej stopy podatkowej VAT na sprzedaż lokali mieszkalnych cena lokalu ulegnie zmianie o wartość należnego podatku VAT [...]."

Branża:Nieruchomości


Powrót