Numer wpisu:4676

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:12/29/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2607/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Zakątek Zdrowia A.Czech J. Wąsikowski Spółka jawna z siedzibą w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem witryny "Zakątek Zdrowia" określonych w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny i w dowolnym czasie"

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 czerwca 2012 r. utrzymujący w mocy wyrok zaoczny z dnia 20 grudnia 2011 r.

Branża:Handel elektroniczny


Powrót