Numer wpisu:5767

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:05/28/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 9144/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:BIO VERBA "BVG" sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Komornikach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku wniesienia niezasadnej reklamacji oraz w przypadku niezasadnego odstąpienia od umowy, Kupujący ponosi koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego oraz zwrotu towaru do Kupującego"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót