Numer wpisu:4899

Data wpisu:06/14/2013

Data wydania wyroku:03/11/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2696/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Celka & Frąckowiak Sp. z o.o. w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio wskazany adres za skuteczne"

Branża:Nieruchomości


Powrót