Numer wpisu:5780

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:06/17/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 37443/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Iwar Hausmann, Agnieszka Zglińska, Zbigniew Nowacki, Daria Krysiak, Piotr Marciniak, Paweł Pyć

Oznaczenie pozwanego:Renata Kowalska - Reset Bydgoszcz

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Serwis takich towarów dokonywany jest po dostarczeniu dowodu zakupu i dowodu wydania z magazynu z numerami fabrycznymi produktu. W niektórych przypadkach konieczne jest również dostarczenie oryginalnego opakowania"

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót