Numer wpisu:2913

Data wpisu:02/29/2012

Data wydania wyroku:10/06/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1877/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Joanna Adamska - Agencja Handlowo-Usługowa DOMINO w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający zobowiązany jest dokonać transakcji określonej wyżej tylko za pośrednictwem i z uczestnictwem w transakcji Pośrednika bez względu na sposób nawiązania kontaktu z kontrahentem. Transakcja ta powinna być dokonana przez Pośrednika niezależnie od tego czy inne strony transakcji zostały skojarzone przez Pośrednika. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Pośrednika o przyjęciu oferty jakiegokolwiek klienta i stawi się z nim w siedzibie Pośrednika w celu omówienia transakcji."

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011 (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 188/11)

Branża:Nieruchomości


Powrót