Numer wpisu:4753

Data wpisu:05/28/2013

Data wydania wyroku:04/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2608/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Zakątek Zdrowia A. Czech J. Wąsikowski spółka jawna w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory wynikające z realizacji umów kupna-sprzedaży będą rozstrzygane [...] przez sąd właściwy dla miejsa siedziby właściciela witryny "Zakątek Zdrowia" "

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 lutego 2013 r. utrzymujący w mocy w całości wyrok zaoczny z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Branża:Handel elektroniczny


Powrót