Numer wpisu:5478

Data wpisu:12/13/2013

Data wydania wyroku:08/14/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5629/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Dominik Nogalski

Oznaczenie pozwanego:Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zatem o ile uczestnik nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprezę i nie będą dokonywane żadne zwroty z tytułu niewykorzystania zakupionych świadczeń"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1537/12) oddalający apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Branża:Turystyka


Powrót