Numer wpisu:5731

Data wpisu:07/23/2014

Data wydania wyroku:05/06/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 10053/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Julia Rybczyńska

Oznaczenie pozwanego:"SKLEPY FIRMOWE PL." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Do reklamacji musi być dołączony dokładny opis wady produktu oraz dokument zakupu (paragon, faktura)"

Branża:Inne usługi


Powrót