Numer wpisu:5750

Data wpisu:08/11/2014

Data wydania wyroku:06/04/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 27855/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Joanna Marciniak, Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik, Sylwia Lipińska, Władysław Hausmann, Agnieszka Wagner

Oznaczenie pozwanego:Mirosław Mazurek, Aldona Wierak - "Mazurek" s.c. w Siemiatyczach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 10 dni gwarantujemy zwrot w wysokości 100% zapłaconej kwoty za produkt przelewem wyłącznie na rachunek bankowy klienta"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót