Numer wpisu:1254

Data wpisu:09/04/2007

Data wydania wyroku:04/30/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 66/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Artur Sobol - Firma "Sobol'a" z/s w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" (...) zwłoka strony zobowiązanej do kupna powyżej 14 dni będzie poczytana przez stronę zobowiązaną do sprzedaży za odstąpienie od umowy, w takiej sytuacji lokal mieszkalny zostanie wystawiony na sprzedaż, zaś strona zobowiązana do kupna otrzyma zwrot wpłaconych kwot, ale - dopiero po uzyskaniu wpłat od nowego nabywcy lokalu mieszkalnego. Ponadto stawiający oświadcza, że strona zobowiązana do kupna w sytuacji odstąpienia przez nią od umowy zobowiązana będzie do ponoszenia kosztów manipulacyjnych poniesionych przez stronę zobowiązaną do sprzedaży w wysokości 5 % od kwoty już dokonanych wpłat przez stronę zobowiązaną do kupna"

Branża:Nieruchomości


Powrót