Numer wpisu:2648

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:05/24/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2629/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Ewa Chilinska-Baftija - Polsko-Austriackie Biuro Podróży Victoria Travel w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje w sprawie usług powinny być wniesione niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od zakończenia imprezy. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji stanowi kopia pisemnej reklamacji albo adnotacja na voucherze potwierdzona przez pilota, rezydenta lub kontrahenta w czasie trwania imprezy."

Branża:Turystyka


Powrót