Numer wpisu:4405

Data wpisu:04/03/2013

Data wydania wyroku:01/31/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3320/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Czarnek

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe CONTENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych towarów z zagranicy termin ten może ulec przedłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót