Numer wpisu:2317

Data wpisu:06/10/2011

Data wydania wyroku:11/24/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 287/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Iwona Kostecka - Agencja Turystyki Językowej "LINGWISTA" Iwona Kostecka z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie skargi wymagające interwencji podczas pobytu Klienta na (np. dot. umieszczenia w grupie o nieodpowiednim poziomie zaawansowania standardu zakwaterowania) należy kierować do szkoły i rezydenta ATJ (jeżeli oferta obejmuje tę usługę). Nie zgłoszone w trakcie pobytu nie będą rozpatrywane po powrocie. Skargi dotyczące całego wyjazdu należy składać w biurze ATJ w formie pisemnej w terminie do 14 dni od jego zakończenia"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2010 r.- VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 316/10)

Branża:Inne usługi


Powrót