Numer wpisu:3935

Data wpisu:11/09/2012

Data wydania wyroku:02/02/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1283/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:Muzeum Stutthof w Sztutowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Podmiot prowadzący księgarnię uprawniony jest do interpretacji niniejszego Regulaminu"

Branża:Inne usługi


Powrót