Numer wpisu:5401

Data wpisu:10/28/2013

Data wydania wyroku:09/16/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9022/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Elżbieta Brandt

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Rozwiązanie umowy jest bezskuteczne w stosunku do transakcji sprzedaży nieruchomości klientowi wskazanemu Zamawiającemu przez Millenium"

Branża:Nieruchomości


Powrót