Numer wpisu:1222

Data wpisu:08/22/2007

Data wydania wyroku:06/06/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 80/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnobrzegu

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Po rozwiązaniu umowy najmu osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego wyraża zgodę na dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art.. 777 kpc eksmisji z lokalu bez prawa do lokalu socjalnego."

Branża:Nieruchomości


Powrót