Numer wpisu:2549

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:06/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2619/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z/s w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Jarosław Figiel - Exploruj.pl- Jarosław Figiel z/s w Zakopanym

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, z powodu działania siły wyższej, decyzji władz państwowych oraz niewystarczającej liczby uczestników imprezy turystycznej"

Branża:Turystyka


Powrót