Numer wpisu:4679

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:01/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3815/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio iuris" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Katarzyna Dobrzelecka

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót