Numer wpisu:920

Data wpisu:11/09/2006

Data wydania wyroku:08/17/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 100/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego „Fronton” Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Fronton zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia budowy, o jakim mowa w § 7 ust. 1 o nie więcej niż 60 dni bez prawa kierowania z tego tytułu roszczeń przez nabywcę”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót